Om oss

Norsk Alpinsk Dachsbrackeklubb

Klubbens formål er å ivareta rasens særpreg i Norge på en best mulig måte. Klubben ønsker å bygge opp rasen gjennom seriøs avl, og opprettholde rasens eksistens gjennom jakt-, drev-, spor- og eksteriørprøver. For å sikre dette, er det viktig at rasen ivaretas av særiøse jegere og hundeinteresserte. Klubben vil være et samlingspunkt for å arrangere prøver, utveksle kunnskap, erfaringer og ikke minst eg godt jakt- og hundemiljø. Klubben ble samarbeidende klubb med NKK 28.04.2006. Norsk Alpinsk Dachsbrackeklubb har raseansvaret og står som godkjent raseklubb i NKK.   Rasen har en stigende etterspørsel, og har unike egenskaper som er veldig godt egnet for norske forhold. Klubben er behjelpelig med import, avl og formidling av valper.   Det blir årlig arrangert internasjonal samling med Formbewertung for alle europeiske dachsbrackeklubber. Dette er den største samlingen for dachsbracker som blir arrangert på kontinentet, og er viktig for å opprettholde et godt internasjonalt samarbeid. Norsk Alpinsk Dachsbrackeklubb er representert på disse samlingene for å opparbeide et godt samarbeid med de europeiske klubbene. Rasens jakt- og eksteriørprøver bedømmes bare av godkjente dommere på Alpinsk Dachsbracke. Til bedømming av Formbewertung bruker vi dommere fra Østerrike og Tyskland. Rasen kan også stilles på prøver som er godkjent i NKK, som utstillinger, blod- og ferskporprøver, drevprøver og bruksspor for schweisshunder.

Nyheter fra Norsk Alpinsk Dachsbrackeklubb

Ny hjemmeside

Klubben har fått ny hjemmeside.
By : admin | mai 2, 2018

Formbewertung Tyskland

24.3.2018 stilte Terje Skalleberg med NVCHNJ(SCH)CH Bonita Von Buchenberg og Arne Christian Andersen med Tanner vom Eiskellerberg på Formbewertung i Tyskland. Begge fikk bra resultater. Vi gratulerer også Terje med avlsgodkjent hund.
By : admin | mar 25, 2018

Ny styresammensetning

Norsk Alpinsk Dachsbrackeklubb sitt årsmøte for 2017 er gjennomført. 16 stemmeberettige og 1 observatør møtte. Nytt styre ble enstemmig vedtatt, og sammensetning av ulike verv er: Leder: Terje Skalleberg Nestleder: Ingeborg Sivertstøl
By : admin | feb 18, 2018

Hannhund har fått nytt hjem

Hannhunden som skulle omplasseres har fått ny hjem 😊 Takk for utrolig god respons 👍
By : admin | feb 9, 2018

Årsmøtepapir

Styret i Norsk Alpinsk Dachsbrackeklubb oppfordrer medlemmer til å be om årsmøtepapir og referat fra styremøter i forkant av årsmøtet. Vi har dessverre fremdeles problem med klubb mailen. Send e-post tilingeborg.sivertstol@gmail.com om du
By : admin | feb 4, 2018

Drev- og sporprøve Egersund 17-18 februar

I forbindelse med årsmøte, arrangerer Norsk Alpinsk Dachsbrackeklubb drevprøve og sporprøve i Egersund 17.-18. februar 2018 med forbehold om at det ikke blir for mye snø.  Påmeldingsskjema sendes til prøveansvarlig. Det vil
By : admin | feb 1, 2018

Styret i Norsk Alpinsk Dachsbrackeklubb

Flinke folk på riktige plasser

Terje Skalleberg

Leder, Krokenvegen 16 3232 Sandefjord Telefon 91 34 30 96

Ingeborg Sivertstøl

Nestleder, Dalsvegen 2B 6863 Leikanger Telefon 97 10 69 04

Fred Ove Tellefsen

Styremedlem (Kasserer), 3855 Treungen Telefon 91 71 45 34

Karsten Korneliussen

Styremedlem (Prøveansvarlig), Holmåsvegen 73 5955 Lindås Tlf 95 94 22 51

Ta kontakt med oss

Norsk Alpinsk Dachsbrackeklubb

Your message was sent succssfully! We will be in touch as soon as we can.

Something went wrong, try refreshing and submitting the form again.