Revisor

Torild L Skalleberg

Signe Eikhom

 

Valgnemnd

Odd Jarle Nese (leder)

Vegard Svihus (medlem)

Rune Lauritzen (medlem)

Atle Kristoffersen (vara)