Revisor

Torild L Skalleberg

Signe Eikhom

Valgnemnd

Anne Eggesvik

Rune Lauritzen

Thomas Kongerød

Vara: Bjørn Uno Østlie