Revisor

Torild L Skalleberg

Signe Eikhom

 

Valgnemnd

Rune Lauritzen (leder)

Anne Eggesvik (medlem)

Jan Henning Djupvik (medlem)

Thomas Kongerød (vara)