04feb/18

Årsmøtepapir

Styret i Norsk Alpinsk Dachsbrackeklubb oppfordrer medlemmer til å be om årsmøtepapir og referat fra styremøter i forkant av årsmøtet. Vi har dessverre fremdeles problem med klubb mailen. Send e-post tilingeborg.sivertstol@gmail.com om du

Read More...