AVL

Klubben ønsker å bygge opp rasen gjennom et seriøst og godt avlsarbeid. Grunnlaget for bedømming av egnethet for avl er formbewertung og bruksegenskaper på drev og sporarbeid. Dette er mer detaljert beskrevet i klubbens avlsregler og er avgjørende for å få hunden avlsgodkjent. De europeiske klubbene har klare retningslinjer for avl på rasen. Klubben ønsker å legge seg på samme linje for at rasen skal holde den samme standarden i Norge som i Europa.

I Norge har vi veldig lite avlsmateriale, og er helt avhengig av et tett samarbeid med europeiske klubber.

Valp

Klubbens styre har ansvaret for valpeformidlingen. Styret har en valpeliste som interesserte kan registrere seg på. Listen blir formidlet til godkjente oppdrettere når de har valpekull.

For å bli registrert på valpelisten må man være medlem i klubben.
Alle godkjente kull blir lagt ut på nettet.

Godkjente oppdrettere:

Kennel Kålifjell`s ved Henning Brekke

Kennel Annvivi`s ved Anne og Kjell Koteng

Kennel Råbukken ved Jan Henning Djupvik

Kennel Jeløylosens Dachsbracke ved Anne og Raymond Eggesvik

Kennel Myrsnipa ved Øyvind Heilund

Kennel Viltskaret ved Sigbjørn Handeland

Kennel Brackelosen ved Terje Skalleberg

Kennel Drevdalen ved Inge Hovdal

Kennel Sognalosen ved Ingeborg Sivertstøl og Odd Rune Våge

Kennel Alpejegern ved Rune Myrbostad*

Kennel Fjelljegern ved Rudi Sønnervik*

Kennel Kvalhornets ved Linn og Ivar Thaule*

*Har ikke godkjent avlshund.

 

Klubben fraråder valpeinteresserte å kjøpe valp fra ikke godkjente oppdrettere.

Vi har som mål å drive et seriøst avlsarbeid. Det er ønskelig at de som vil drive med oppdrett av rasen er godkjente oppdrettere og avler med godkjente hunder ut i fra klubben sine avlsregler. Disse avlsreglene er utarbeidet for å ivareta rasens egenskaper på en best mulig måte. Vi ønsker at alle kull blir godkjent av Norsk Alpinsk Dachsbrackeklubb for å få kvalitetsikret avlen. Dette er alle raseklubber for alpinsk dachsbracke i Europa enige om. Klubben har et godt samarbeid med utenlanske raseklubber for å kvalitetssikre avlen.

Valper fra kull som kommer fra ikke godkjente oppdrettere vil vi fraråde alle fra å kjøpe. Det er en risiko for at disse valpene blir avlet på foreldre med feil og/eller innavl. Det er et veldig lite avlsmateriale i Norge. Det er få linjer og mye slektskap.

De som ønsker å starte med avl på rasen kan ta kontakt med styret for å få nødvendig informasjon til godkjenning.