Drev

Alpinsk Dachsbracke har drevegenskaper som egner seg veldig godt til norske jaktforhold. Den er kraftig,  smidig og kommer seg lett frem i terrenget. Den har pels som tåler all slags vær. Dachsbracken har en kraftig los som er lett å høre.

Det er en kortdrivende hund. Drevlengden varierer, erfaringer er at de sjelden har drev lenger enn 1 time. Det vanlige er 10-30 min. For å oppnå 1 premie på drevprøve må hunden jage minimum 15 min.

Det er viktig å bruke god tid under innjagingen av hunden. Begynn treningen tidlig og vær tålmodig. Når hunden skal jages inn er det veldig viktig at hunden til en hver tid vet hvor hundeføreren er. Det å opparbeide seg tillit til hunden er viktig. Dachsbracken er en hund som søker tett kontakt med fører. Søket til dachsbracken skal være målbevisst og energisk.
Metode og vidde er viktigere enn hastighet. Hunden skal være i god kontakt med fører. Dvs at hunden skal være innom fører flere ganger.

I prøvesammenheng er det ulik praksis. Noen land har bare drevprøver på hare og rev. Andre har på hjortevilt, villsvin, hare og rev.
I jaktsammenheng er denne rasen veldig allsidig og kan brukes til det meste.

Godkjente drevdommere:

  • Terje Skalleberg
  • Øystein Sjursen
  • Rudi Sønnervik
  • Rune Myrbostad
  • Odd Rune Våge

Pris drevprøve: 400 kr

(800 kr for ikke medlemmer av NADK)

For påmelding til prøve ta kontakt med prøveansvarlig i klubben – Karsten Korneliussen

Dachsbracken har egen drevprøve i NKK.
http://www.nkk.no/nkk/public/openIndex?ARTICLE_ID=1097758821200