Formbewertung for alpinsk dachsbracke.

Formbewertung er en eksteriørbedømming som dachsbracken har en gang i livet. Bedømmingen kommer fra hjemlandet Østerrike og er avgjørende for avlsgodkjenning. Vi vil også benytte denne standarden i Norge for å bevare den samme standarden som i rasens hjemland. Klubben har som mål å arrangere Formbewertung hvert andre år.  Klubben oppfordrer alle til å gjennomføre denne bedømmingen. Det er viktig for avlsarbeidet og for å bygge en sterk og god dachsbracke i Norge. Klubben har en god dialog med klubber på kontinentet for å få tilgang på dommere.

• Bedømmelse av eksteriøret til Alpinsk Dachsbracke skal skje etter de retningslinjer og forklaringer som er gitt av Østerriske raseklubben Club Dachsbracke.
• Eksteriørbedømning kan bare foretas av anerkjente eksteriørdommere for Alpinsk Dachsbracke.
• Eksteriørbedømmelsen blir bare foretatt en gang i hundens liv. Hunden må være fylt 16 mnd.

Under er det et utdrag for hvordan bedømmelsen av de enkelte kroppsdeler skal gjøres.

Bedømmelse

Først skal to eksteriørdommere hver for seg bedømme hunden. Det foreligger et felles bedømningsskjema som de fører inn sine karakterer i. Har de avvikende karakterer diskuterer de seg fram til en felles karakter.
For bedømmelsen anvendes følgende karakterer.

Karakter 4 = Svært godt

De typiske rasekjennetegn for dachsbracken som er beskrevet i standarden må framtre tydelig; det må ikke kunne påvises verken bruks- eller skjønnhetsfeil.

Karakter 3 = Meget godt

De typiske rasekjennetegn skal fortsatt framstå, små avvik uten betydning kan likevel godkjennes, forekommende; det vil si, små skjønnhetsfeil, men derimot er det ikke tillatt med bruksfeil.

Karakter 2 = Godt

Klart framtredende feil som virker forstyrrende på helhetsinntrykket av hunden.

(tydelige skjønnhetsfeil) eller at det ved lengre jaktinnsats viser seg bruksmessige bakdeler (forringete bruksegenskaper).

Slike feil må klart nedskrives i kritikken.

Karakter 1 = Tilfredsstillende

Grove skjønnhetsfeil og feil som sterkt reduserer hundens bruksegenskaper. Feilene er framtredende. En nøyaktig beskrivelse er absolutt nødvendig.

Karakter 0 = Utilstrekkelig

Hunden avviker i sitt ytre vesentlig fra normaltypen av dachsbracken (for høg, for lav, langhårig, tigret o.s.v.).

En nøyaktig beskrivelse er nødvendig.

En oppdeling av karakterene eller bedømning med halve karakterer må ikke skje.

Verdisifrene skal multipliseres med bedømningskarakterene. Summen av de enkelte punkt legges sammen og danner sluttsummen (totale poengsum).

Bedømmelsen blir fastsett etter følgende klasser og betingelser.

”Svært godt” minst 350 poeng og ingen karakter 2
”Meget godt” minst 320 poeng og ingen karakter 1
”Godt” minst 290 poeng og ingen karakter 0
” Tilfredsstillende” minst 260 poeng
” Tilstrekkelig” minst 230 poeng
”Utilstrekkelig” under 230 poeng eller ved skulderhøyde under 34 cm henholdsvis over 42 cm.

Rasekjennetegn

Allment inntrykk

• Helhetsbedømmelse

Middels stor, kraftig jakthund med robust kroppsbyggning; svært frimodig men edelt utseende, hvilket forutsetter en anatomisk riktig og ensartet skjelettbygning. Grove knokler med tilsvarende god muskelatur og grov behåring. Klokt og vennlig uttrykk.

Bedømmelsen gjøres på grunn av det samlede inntrykk. Karakteren kan gis ved begynnelsen av bedømningen.

Verdisiffer: 5.

• Skulderhøyde 

Skulderhøyden skal ikke være under 34 cm og ikke over 42 cm.

Idealhøyden hos hannhunder er 37 – 38 cm.

Tisper 36 – 37 cm.

Målet blir tatt fra potenes plassering og til manken (stokkmål).

Verdisiffer: 5.

Følgende bedømmelse gjøres for:

Hanner med karakter

37 cm og 38 cm 4
36 cm og 39 cm 3
35 cm og 40 cm 2
34 cm og 42 cm 1
under 34 cm og over 42 cm 0

Tisper med karakter

36 cm og 37 cm 4
35 cm og 38 cm 3
34 cm og 39 cm 2
40 cm til 42 cm 1
under 34 cm og over 42 cm 0

• Lengde

Kroppslengden (måles fra halsansats til halerot) skal i forhold til skulderhøyden være 3:2.

Det betyr (for karakter 4 ” svært godt”):

Ved en skulderhøyde/ En kroppslengde*

på 34 cm på 51,0 cm
på 35 cm på 52,5 cm
på 36 cm på 54,0 cm
på 37 cm på 55,5 cm
på 38 cm på 57,0 cm
på 39 cm på 58,5 cm
på 40 cm på 60,0 cm
på 41 cm på 61,5 cm
på 42 cm på 63,0 cm

*) Måles fra halsansats til halerot.

Ved avvikelse lenger eller kortere

ca. 2 trinn = 1 karakter i minus
ca. 3 trinn = 2 karakterer i minus

Verdisiffer: 4

• Hårlag

Hårene skal være grove og stive, og skal dekke hele kroppen, godt tilliggende, svært tett og med tett underull.
Rygghårene skal ha en lengde på 3 – 5 cm.

Kort-, lang-, bølget-, eller strihårig pels er feil.

Verdisiffer: 5

• Farge

Som idealfarge gjelder, ” Mørk hjorterød” med eller uten lettere sorte stikkelhår så vel som ”Sort med rustrød avtegninger såkalt fireøyner – ” på hode, bryst, poter, føtter og undersiden av hale. Rød, lyserød, gul, hjorterød med svarte stikkelhår og svart sadel og mørk maske er de vanligste farger.

Hvite avtegninger er uønsket. Som avvikende er sjokoladefarge, musegrå eller sorte dachsbracker med manglende rustrøde avtegninger.

Følgende karakterer skal brukes:

Karakter 4: Mørk hjorterød eller mørk hjorterød med litt svarte stikkelhår og mørk maske. Sort med utmerket, klare rustrøde avtegninger (fireøyne).

Denne karakter gjelder hos ”firøyne” bare når begge sidene fra snute til strupehode er røde. Punktene over øynene skal være klart avtegnet. Brystet skal være rødt i sin fulle bredde til albuene. Framføttene skal være røde fra potene foran inklusivt mellomfot, bak bare til albuen. Bakføttene skal være røde helt rundt fra potene oppover til og med mellomfoten. På innsiden helt til buken.

Halens underside skal være rød fra endetarmsåpningen og bakover. For tisper skal hårene rundt endetarmsåpningen også være røde. Likeledes rundt kjønnsorganene.

Karakter 3: Normal hjorterød uten eller med litt innslag av sorte stikkelhår. Mørk hjorterød med med for sterkt innslag av sorte stikkelhår for eksempel med sadel på ryggen. Sort med normal rustrød klar avtegning – Fireøyner-

Karakter 2: Lys rød men med stikkelhår eller sort med for lys eller dårlig avgrenset avtegning.

Karakter 1: For lys rød (gul) med eller uten stikkelhår eller sort med svært mangelfull avtegning.

Karakter 0: Sjokoladefarget, musegrå, sort med feil avtegninger eller ikke rasetypiske farger.

Små hvite avtegninger eller for lite underpels senker fargekarakteren 1 trinn. Større hvite avtegninger senker karakteren 2 trinn.

Verdisiffer: 4

• Gangart

Lett elastisk gangart. Romvinnende, ikke trippende, ingen stiv- eller skrågang, ikke haltende, ingen passgang, dreiende eller ristende, ingen øvrige forringende bevegelsefeil.

Verdisiffer: 4

• Hode
• Hodeform (Panne og snute)

Hodet skal ikke være for stort, for kort, eller langt.

Tørrhet blir dessuten forlangt. Et slikt hode har glatt tilliggende hud uten folder. Pannen skal ikke være for bred, likevel bredere og flatere enn hos dachshunden.

Overgangen fra panne til snute skal fremtre merkbart, ikke steil, men være flat velvet. Nakkeknuten skal ikke være for sterkt utviklet.
Snuten skal være kraftig og ikke for spiss. Feil er en for sterkt nedoverbøyd neserygg, for lang, for bred, for spiss og butt nese eller slike med lett eller flekket nese.

Verdisiffer: 5

• Bitt

Det ideale er et godt saksbitt, deretter kommer følgende typer til anvendelse:

Karakter 4 = Kraftig, godt tilsluttende saksbitt
Karakter 3 = Feilfritt tangbitt
Karakter 2 = Løst saksbitt
Karakter 1 = feilaktig tannstilling
Karakter 0 = Manglende tenner, over- og Underbitt

Verdisiffer: 5

• Øyne

Øynene skal være godt lukket og ha en mørk brun farge. Øyespaltene skal være lett skrådd mot neserot. Øyelokkranden skal være sort.
Blikket skal være skarpt og klokt. Rovfuglaktig gule øyner og hvor tårekjertelvinkelen er sterkt utpreget, er feilaktig. Ingen rennende øyner!

Verdisiffer: 3

• Ører

Ørene skal være godt tilliggende, ansatt litt i bakkant og godt avrundet, brede, lange og glatt nedhengende, eller på skrå framoverrettet fra hodet.

Verdisiffer: 3

• Hals

Halsen skal være muskuløs, kraftig og med god behåring. Halsen skal stå i forhold til hode og kropp. På undersiden skal den ha en lett strupehud.

Feil; Svanehals, i forhold til kroppen hellende eller for kort eller for lang hals.

Verdisiffer: 3

• Framlemmer
• Skulderblad ( lange og tilsittende)

Skulderbladene skal ligge fast inntil kroppen og være muskuløse. Løse skuldre er feil.

Verdisiffer: 4

• Ledvinkler

Overarmen skal være sterkt vinklet. Alboge-og skuldervinkelen skal være mindre åpen.

Verdisiffer: 4

• Bein (Stilling og byggning)

Beina skal være sterkt bemusklet og kraftige, og samtidig fullkomne parallelle. Lengden av fremre middelarm skal være ca. 2/3
i forhold til underarmen, kraftig og parallell. En brutt fot er feil. Derimot er en forsterket underarmsknokkel ikke feil.

Verdisiffer: 5

• Poter (Stilling og form)

Stillingen skal være stødig; Potene skal være runde og godt tilsittende, Tredeputene skal være harde og faste. Åpne (sprikende) eller innover eller utover stilte tær og harepoter (to lange mellomtær) er feil.

Verdisiffer: 5

• Kropp
• Bryst

Brystet skal være kraftig, langt og bredt med utpreget forbryst. Dybden skal gå til albueleddet og utgjøre omtrent halve skulderhøyden.
Smalt og dårlig velvet bryst er feil.

Verdisiffer: 5

• Rygg

Ryggen skal være rett, ikke kort og ikke opp eller nedsenket (karpe- vekselvis salrygget). Også en rygg som er høyere bak enn foran eller foran høyere enn bak er feil.

Verdisiffer: 4

• Lendeparti

Lendepartiet skal være kraftig utviklet, muskuløst, bredt og kort.

Verdisiffer: 4

• Buk

Buken skal være til en viss grad opptrekt. Ingen hengebuk.

Verdisiffer: 3

• Kryss

Krysset skal ikke være for langt og bare litt avfallende.

Verdisiffer: 4

• Hale

Halen skal ikke være for lavt ansatt, lang ( skal rekke nesten til underlaget) og godt behåret (børstehale).

Feil er: En tykk eller for tynn hale, for lang eller kort, for høgt eller lavt ansatt, blir båret i en høg bue eller blir båret opprullet, korketrekkerhale eller en hale med dårlig behåring.

Verdisiffer: 4

• Bakføtter
• Leddvinkler

Bakføttenes vinkling skal ikke være for steil, da dette vil ha negativ innflytelse på hundens fremkommelighet. Kneleddsvinkelen er derfor noe sterkt åpnet. Springleddet er bredt og kraftig, springleddsvinkelen er ganske åpen.

Verdisiffer 4

• Føtter (stilling og styrke)

Bakføttene skal være parallelle og kraftig bemusklet, de kan virke noe svakere enn framføttene. Under- og overlår har tilnærmelsesvis samme lengde.

Feil: Hjulbente og kuhasete bakbein, likeså dårlig bemusklet.

Verdisiffer: 4

• Poter (stilling og form)

Potene skal være runde og sammensluttet. Tåvelvingen skal være godt opptrekt, klørne skal være kraftige og gjennompigmentert.
Tredeputene skal være harde.

Feil: Sprikende tær, inn- eller utoverstilte poter.

Verdisiffer: 4