Norsk Alpinsk Dachsbrackeklubb inviterer til Formbewertung helga 07.-09. juni 2024.

Arrangementet vert gjennomført på Torpomoen.

Link: GoogleMaps

Påmelding sendast til proveansvarlig@dachsbracke.no innan 1. mai 2024. Du vil då få tilsendt påmeldingskjema som du må fylle og returnere, samt naudsynt betalingsinformasjon.

Pris er 750 kr pr. hund for medlemmer i NADK eller tilknytta klubber, og 1500 kr dersom du ikkje er medlem.

Program:

Fredag:

Helga startar med sosialt samvær fredag kveld (med fyr i grillen)

Laurdag:

Formbewertung startar med oppmøte laurdag 08. juni kl. 09.00.

Årsmøte for NADK vert gjennomført etter Formbewertung.

Det vert felles middag etter årsmøtet  (hugs påmelding i lenkje under).

Sundag:

Heimreise.

Det er mogleg å overnatte på Torpomoen, ein kan bestille plass på camping eller velje mellom ulike rom.

Overnatting og frukost/lunsj/middag bestiller kvar enkelt i lenkja under.

Lenkje til bestilling av rom og mat: https://torpomoen.pameldingssystem.no/treff-15