Dachsbrackens hjemland er Østerrike

Historie

Alpinsk Dachsbracke (Alpenlandische dachsbracke)

For over 100 år tilbake ble det brukt jakthunder som var bemerkelsesverdig lik Alpinsk dachsbracke. Kronprins Rudolf av Habsburg lot yrkesjegere fra Murzsteg
og Ischl ta med seg sine dachsbracker på jaktreiser til Tyrkia og Egypt allerede i 1881 og 1885. I 1932 ble rasen erkjent som den tredje viltsporhund rasen av den ledende hundeorganisasjonen i Østerrike. I 1975 ble navnet forandret fra “Alpine- Erzgebirgs- Dachsbracke” til alpenladische dachsbracke og F.C.I erkjente Østerrike som rasens hjemland. I 1991 plasserte F.C.I rasen i seksjon 2 viltsporhunder med bruksprøve.

F.C.I klassifisering

F.C.I standard nr.254
Gruppe 6 viltsporhunder og beslektede raser.
seksjon 2 viltsporhund med bruksprøve

Førsteintrykk.
Lavbent, robust jakthund med en kraftig beinbygning, tett pels, solid muskelmasse.

Temperament
Intelligent og vennlig ansiktsutrykk. Uredd personlighet.

Raseklubbene har i europa over mange år utviklet og praktisert egne regler på eksteriør og jaktprøver:

7 uker
Valpeskue. Da sjekkes bitt, farge, beinstilling, brystmål, og lengde på underarm framfot blir målt. Denne målingen kan si hvor høy hunden blir med ca. 90 % sikkerhet.

15 måneder 
Før hunden blir 15 måneder kan den stilles for unghund bedømming. Der blir
høyde, farge, pels, bitt, beinstilling og hundens helhetsinntrykk vurdert.

Når hunden er fylt 16 måneder kan den stille på formbewertung. Det er en eksteriørbedømming, og denne bedømmingen kan gjøres bare en gang. Det er en egen bok som er skrevet kun for formbewertung. Der er rasestandarden beskrevet til den minste detalj.

18 måneder 
Før hunden er 18 måneder er den gjennom en anleggsprøve (Anlagenprüfung). Det er en drevprøve. Da blir hundens jaktegenskaper vurdert. Hundens søk, lengde på losen og lydnivået blir bedømt. Samt en skuddtest.

Sporprøve (Gebrauchsprüfung)
Det er et spor på 1000 m med klauvsko der deler av sporet har blod. Det er ikke så ulikt det brukssporet som er for schweisshunder.

Momenter som blir bedømt:
– Arbeid med sporline
– Hundens oppførsel i sporarbeidet
– Hundens aktivitetsnivå i sporet
– Totverweisen eller Totverbellen

Drevprøve 
I Tyskland og Østerrike har de drevprøve bare på hare og rev. I Tsjekkia har de drevprøve også på villsvin.
I Norge har vi vår egen drevprøve for dachsbracken. Den er godkjent av NKK.

Prøver for dachsbracken i Norge.
Klubben har fått godkjent en egen drevprøve i NKK for dachsbracken.
På spor så bruker vi de prøvene som allerede er i NKK. Alpinsk Dachsbracke er en schweisshund, og kan også ta bruksprøve for schweisshunder. Formbewertung er også en prøve som vi benytter i Norge.