Bli medlem i Norsk Alpinsk Dachsbrackeklubb

Ønsker du å være med å bygge opp og oppleve en rase som har unike jaktegenskaper ingen andre raser i Norge har. Da er dette noe for deg. Klubben jobber for å ivareta rasen på en best mulig måte, og ikke minst skape et godt jeger og hundemiljø.

Meld deg inn i klubben via NKK.

For spørsmål ta kontakt med:
Fred Ove Tellefsen
3855 Treungen
Tlf: 91714534
nadk-kasserer@dachsbracke.no

Er du medlem i NKK fra før, vennligst oppgi medlemsnummer.

Medlemskontigent
Medlemskontingenten blir innkrevd av NKK. Kontingenten består av grunnkontingent til NKK kr. 190,- + kr. 300,- til Raseklubben.
I denne kontingenten ligger NKK’s medlemsblad «Hundesport».

Familiemedlem 100.-

Velkommen som medlem i Norsk Alpinsk Dachsbrackeklubb