Dato for årsmøtet til Norsk Alpinsk Dachsbrackeklubb blir 29. mai.

Innkalling og sakspapir blir sendt medlemmene pr e-post senest 3 uker før årsmøtedato.

Forslag til saker må sendes styret ved leder@dachsbracke.no senest 5 uker før årsmøtedato.

Forslag på kandidater til valg må sendes valgkomiteen ved lauritzn@sf-nett.no senest 5 uker før årsmøtedato.