Terje 91 34 30 96
nadk-leder@dachsbracke.no

Årsmøte blir digitalt, endring av dato

> Nyheter > Årsmøte blir digitalt, endring av dato
Grunnet pandemien ser vi oss dessverre nødt til å endre årsmøtet fra fysisk til teamsmøte.
Årsmøtet er flyttet fra lørdag 29.5 kl 13.00 til søndag 30.5 kl 17.00
De som ønsker å delta på årsmøtet, må be om link senest lørdag 29.5 til nestleder@dachsbracke.no