Årsmøte blir avholdt på Torpomoen samme helg som Forbewertung.

Forslag eller saker som medlemmer ønsker behandlet sendes til styret (nadk-leder@dachsbracke.no) innen 04. mai.