Norsk Alpinsk Dachsbrackeklubb holder årsmøte i Hemsedal 27.4.2019

Saker til årsmøte må være styret i hende senest 5 uker før møtedato.

Forslag til kandidater på valg må være valgkomiteen i hende senest 5 uker før møtedato. Forslag kan sendes valg@dachsbracke.no

Fullstendig innkalling med saksliste sendes medlemmene senest 3 uker før møtedato.

Styret oppfordrer medlemmene til å komme med innspill og støtte opp om klubbens arbeid for Dachsbracken.