Styret i Norsk Alpinsk Dachsbrackeklubb oppfordrer medlemmer til å be om årsmøtepapir og referat fra styremøter i forkant av årsmøtet.

Vi har dessverre fremdeles problem med klubb mailen. Send e-post tilingeborg.sivertstol@gmail.com om du ønsker å få til sendt årsmøtepapir og/eller referat.