Norsk Alpinsk Dachsbrackeklubb sitt årsmøte for 2017 er gjennomført. 16 stemmeberettige og 1 observatør møtte.

Nytt styre ble enstemmig vedtatt, og sammensetning av ulike verv er:

Leder: Terje Skalleberg
Nestleder: Ingeborg Sivertstøl (ikke på valg)
Prøveansvarlig: Karsten Korneliussen
Kasserer: Fred Ove Tellefsen (ikke på valg)
Styremedlem: Hanne Lauritzen
Vara til styre: Tom Ledel

Revisor med vararevisor: Torild Skalleberg og Signe Eikhom
Valgnemnd: Odd Jarle Nese (leder), Vegard Svihus (medlem), Sigbjørn Handeland (vara)

Etter årsmøtet var det felles middag.

Dessverre ble vi nødt å avlyse prøver pga dårlige værforhold.