Norsk Alpinsk Dachsbrackeklubb har følgende prøver:

Blodsporprøve bevegelig 1.1.2019 – 30.6.2019

Fersksporprøve bevegelig 1.7.2019 – 23.12.2019

Blodsporprøve bevegelig 1.7.2019 – 23.12.2019

Drevprøve for Alpinsk Dachsbracke 21.8.2019 – 23.12.2019

Påmelding til blodspor- og fersksporprøve skal gjøres via webpåmelding. Drevprøve er foreløpig ikke mulig å melde på via webpåmelding, og må meldes på manuelt.

Alle påmeldinger til prøver skal gå via prøveansvarlig i klubben, Karsten Korneliussen.

proveansvarlig@dachsbracke.no